TALLER de LLIURE IMPROVISACIÓ MUSICAL

El gran joc de la deriva sonora

Introducció als elements essencials de la lliure improvisació musical

Desenvolupament de la creativitat i l’expressivitat i la manifestació de les nostres emocions, sensibilitat e intuició mitjançant la creació de situacions sonores improvisades

Impartit per Josep Lluís Galiana

Muntatge argentina

Dirigit especialment a músics, així com a altres artistes o creadors procedents de les arts escèniques com ara el teatre i la dansa, la performance i qualsevol persona interessada en la improvisació.

Imprescindible dur instrument siga musical, el cos, textos, objectes sonors…

Concert del Taller d'Improvisació al Centro Cultural Córdoba España (Argentina), 2009

Concert del Taller d’Improvisació al Centro Cultural Córdoba España (Argentina), 2009

_______________

Objectius generals:

— El taller proposa la construcció de situacions sonores a partir de la lliure improvisació, identificant i treballant els elements essencials d’aquesta forma de fer i escoltar música.

— El plantejament del curs és eminentment pràctic. A partir d’exemples i exercicis, i treballant en grups més o menys nombrosos, els alumnes construiran situacions sonores totalment noves i imprevisibles, familiaritzant‐se amb l’escolta atenta, el valor del silenci, l’afinació, la pulsació i la permeabilitat d’un procés creatiu en el qual el so és l’únic vehicle que guia als improvisadors en la seua deriva sonora.

— A més a més, aquest taller treballarà l’autoconeixement mitjançant la creativitat i l’expressivitat, que ens ajudaran a manifestar les nostres emocions, sensibilitat i intuició. Així mateix, desenvoluparem actituds i capacitats com ara l’escolta, la concentració, la col·laboració, la confiança, el respecte, el compromís, la responsabilitat, la disciplina, la interacció, l’empatia, la decissió, el joc, l’espontaneïtat, l’exploració melòdica, rítmica i tímbrica, la memòria, l’asertivitat, la generositat, la solidaritat, la sinceritat, la superació de la por i l’intercanvi d’experiències.

 

Continguts bàsics i programa: Se treballaran els següents elements essencials de la lliure improvisació musical, tant a nivell individual, en duets, trios i quartets, així com a nivell col·lectiu:

 • La improvisació lliure com a procés heurístic i rizomàtic.
 • La improvisació lliure com a música de participació i d’autoria col·lectiva.
 • El so com a únic vehicle d’aquest procés creatiu.
 • Les escoltes de la improvisació lliure.
 • El silenci és so i música.
 • L’espai, el públic i la permeabilitat en la improvisació lliure.
 • Les decissions, la memòria i la selecció de materials en la improvisació.
 • Estratègies i posicionaments al si d’un grup d’improvisadors, les quals influixen en el resultat sonor global. També el desenvolupament d’estructures.
 • El background del improvisador lliure.
 • La tècnica instrumental i la improvisació lliure.
 • L’aprenentatge de tècniques improvisatòries.
 • El desenvolupament de improvisacions estructurades amb direcció musical mitjançant un vocabulari de senyals i gestos.
1401408_445890905610722_575499295040113924_o

Taller d’improvisació al Taller de Música Jove de Benimaclet (València)

__________

Objectiu final: El taller conclourà amb la creació d’una orquestra/ensemble d’improvisadors i d’una obra sonora a partir dels elements, continguts i objectius assolits durant la celebració del taller. 

big-band-conservatori-cs.jpg

Big Band del Conservatori Superior de Música de Castelló, fundada per Josep Lluís Galiana durant el curs 2002-2003. Foto: Vicent Gámir.

_________________________________

El saxofonista, improvisador, escriptor i editor Josep Lluís Galiana comença la seua carrera artística en la dècada de 1980, formant part de diversos ensembles instrumentals contemporanis, col·lectius de jazz i formacions de música popular. Diplomat en Estudis Avançats (DEA) per la Universitat Politècnica de València i titulat superior de Saxofon pel Conservatori Superior de Música de València, ha estat professor en diversos conservatoris com ara el Superior de Castelló i els Professionals de València, Cullera i Catarroja, a més a més d’impartir nombrosos cursos i tallers al voltant de la improvisació lliure en Argentina, Grècia, Suècia i Espanya.

Ha publicat l’assaig Quartet de la Deriva. La improvisación libre y la teoría de la deriva en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores i les recopilacions d’escrits musicals La emoción sonora i Escritos desde la intimidad (EdictOràlia, 2016). Els seus treballs musicals han estat estrenats i interpretats en importants festivals d’Espanya, Frància, Grècia, Itàlia, Polònia, Suècia, Estats Units, China, Brasil, Argentina, Mèxic i Cuba. Amb més de cent composicions en catàleg i una trentena de referències discogràfiques, Galiana ha gravat per a Canal Clásico-RTVE, RNE-Radio Clásica i Radio 3, i per als segells Marmita- Música Viva, Artics Produccions, AMEE, Desamparats Productions, Sound In, PrimTON Berlín, Luscinia Discos, Clamshell Records/Vector Sounds, Cilestis, Alina Records i ZAWP Records.

President del Laboratori per a la Investigació de Processos Creatius Contemporanis AD LAB des de 2014, ha creat recentment l’editorial EdictOràlia Llibres i Publicacions i el segell discogràfic Liquen Records, dedicat a les músiques improvisades.

Consultar la seua biografia completa

Més informació: http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Lluís_Galiana

20090201.Taller sonor Gata de Gorgos 2

_______________________________________________

TALLER de Improvisación libre

 

GALI al Recordshop València (4 de juliol de 2014). Foto: The Tessy Jazzy

GALI al Recordshop València (4 de juliol de 2014). Foto: The Tessy Jazzy

_________________________

El gran juego de la deriva sonora

INTRODUCCIÓN A LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA LIBRE IMPROVISACIÓN MUSICAL

Desarrollo de la creatividad y la expresividad y la manifestación de nuestras emociones, sensibilidad e intuición mediante la creación de situaciones sonoras improvisadas

Dirigido especialmente a músicos, así como a otros artistas o creadores procedentes de las artes escénicas como el teatro y la danza.

Imprescindible aportar instrumento sea musical, el cuerpo, textos, objetos sonoros…

Objetivos generales:

— El taller propone la construcción de situaciones sonoras a partir de la improvisación libre, identificando y trabajando los elementos esenciales de esta forma de hacer música.

— El planteamiento del taller es eminentemente práctico. A partir de ejemplos y ejercicios, los participantes construirán situaciones sonoras totalmente nuevas e imprevisibles, familiarizándose con la escucha atenta, el valor del silencio, la afinación, la pulsación y la permeabilidad de un proceso creativo, en el que el sonido es el único vehículo que guía a los improvisadores en su deriva sonora.

— Asimismo, este taller trabajará el autoconocimiento mediante la creatividad y la expresividad, que nos ayudarán a manifestar nuestras emociones, sensibilidad e intuición. Al mismo tiempo, desarrollaremos actitudes y capacidades como la escucha, la concentración, la colaboración, la confianza, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la disciplina, la interacción, la empatía, la decisión, el juego, la espontaneidad, la exploración melódica, rítmica y tímbrica, la memoria, la generosidad, la solidaridad, la sinceridad, la superación del miedo y el intercambio de experiencias.

Contenidos básicos y programa: Se introducirán algunos de los elementos esenciales que identifican la libre improvisación musical, tanto a nivel individual, en dúos, tríos y cuartetos, así como a nivel colectivo:

— La improvisación libre como proceso creativo y no producto artístico.

— La improvisación libre como música de participación y autoría colectiva.

— El sonido como único vehículo del proceso creativo en la improvisación libre.

— Las escuchas de la improvisación libre.

— El silencio es sonido y música.

— El espacio, el público y la permeabilidad en el proceso creativo.

— Las decisiones, la memoria y la selección de materiales en la improvisación libre.

— Estrategias y posicionamientos en el seno de un grupo de improvisadores, las cuales influyen en el resultado sonoro global. También el desarrollo de estructuras.

— El background del improvisador libre.

— La técnica instrumental y la improvisación libre.

— El aprendizaje de técnicas improvisatorias.

— El desarrollo de improvisaciones estructuradas con dirección musical mediante un vocabulario de señales y gestos.

Objetivo final: El taller concluirá con la creación de una obra sonora a partir de los elementos, contenido y objetivos conseguidos durante la celebración del taller.

20151029.Bernaola (Vitoria) 1bis

 

 

 

 

El saxofonista, improvisador, escritor y editor Josep Lluís Galiana comienza su carrera artística en la década de 1980, formando parte de diversos ensembles instrumentales con-temporáneos, colectivos de jazz y formaciones de música popular. Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Politécnica de Valencia y titulado superior de Saxofón por el Conservatorio Superior de Música de Valencia, ha sido profesor en diversos conservatorios como el Superior de Castellón y los Profesionales de Valencia, Cullera y Catarroja, además de impartir numerosos cursos y talleres sobre la improvisación libre en Argentina, Grecia, Suecia y España.

Ha publicado el ensayo Quartet de la Deriva. La improvisación libre y la teoría de la deriva en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores y las recopilaciones de sus escritos musicales La emoción sonora y Escritos desde la intimidad (EdictOràlia, 2016). Sus trabajos musicales han sido estrenados e interpretados en importantes festivales de España, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Suecia, EUA, China, Brasil, Argentina, México y Cuba. Con más de cien composiciones en catálogo y una treintena de referencias discográficas, Galiana ha grabado para Canal Clásico-RTVE, RNE-Radio Clásica y Radio 3, y para los sellos Marmita- Música Viva, Artics Produccions, AMEE, Desamparats Productions, Sound In, PrimTON Berlín, Luscinia Discos, Clamshell Records/Vector Sounds, Cilestis, Alina Records y ZAWP Records.

Presidente del Laboratorio para la Investigación de Procesos Creativos Contemporáneos AD LAB desde 2014, recientemente, ha creado la editorial EdictOràlia Llibres i Publicacions y el sello discográfico Liquen Records, dedicado a las músicas improvisadas.

__________________

Contacto y contratación:

liquen records

CAS 21, S.L.

C/ Cervantes, 21 – 46007-València

Mòbil: 670 329 357

Telèfon: 963 250 627

E mail: liquenrecords@liquenrecords.com

Website: http://liquenrecords.com/

 

About Gali

saxophonist ~ improviser ~ writer ~ editor

Deixa un comentari

nine − 2 =